ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรอกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check up

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 1,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 6-15 ปี

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 1,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 3,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรค เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรค เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
ราคา 6,500,12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า
ราคา 1,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร
ท่านทราบหรือไม่?

- ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า 5 แสนคนในแต่ละปี
- ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ สูงเป็นลำดับ 3 ในเพศชายและลำดับ 5 ในเพศหญิง
- และพบว่ามะเร็งของกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมะเร็งทั้งหมด
ราคา 10,000,16,000,24,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)
ราคา 3,600,5,999,13,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562