ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 2,200,4,500,6,200,7,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต Health Check up
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม
"ฉีดตั้งแต่เด็ก ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก" ด้วยแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ราคา 4,900,5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำหรับผู้ใหญ่

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำหรับผู้ใหญ่
ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดใสาสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว

-
แพ็กเกจผ่าตัดใสาสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว
ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

-
" สาเหตุของมะเร็งตับ..เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

-
" สาเหตุของมะเร็งตับ..เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจเหมาจ่ายผ่าตัดตา

-
"เพระาดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ"
ราคา 34,500 ,30,000,20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564