ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพคเกจตรวจสุขภาพมะเร็งเต้านม

แผนกตรวจสุขภาพ
"มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด คร่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับ 1 "

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต

แผนกตรวจสุขภาพ
โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 1,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check up

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบพื้นฐานราราพิเศษ 999 เหมาะสำหรับบริษัท เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
"ตรวจเช็คสุขภาพให้พร้อม เพื่อเตรียมต้อนรับชีวิตใหม่ เจ้าตัวน้อย"

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 2,500,2,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
"เตรียมความพร้อมของกันและกันเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร"

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 5,900,2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจทำแผลต่อเนื่อง

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เมื่อเกิดบาดแผลไม่ว่าแผลเล็กหรือใหญ่ หากเกิดการติดเชื้อ ก็อาจนำมาซึ่งอันตรายร้ายแรงได้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 2111 คลินิกศัลยกรรม 1176 แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 550,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจหาหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ

แผนกรังสีวินิจฉัย
การตรวจพบหินปูนที่หลอดเลือดจะทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงพื้นฐานของแต่ละคน เช่น อายุ โรคร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำพาไปสู่การควบคุมและรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดโอการเกิดโรคหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคตได้

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 160 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) #มีความละเอียดสูงมาก สามารถตรวจร่างกายได้เกือบทุกส่วน แม้กระทั่งหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่าฃแม่นยำและชัดเจน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1110,1108 แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ราคา 5,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดตา

คลินิกจักษุ
"คืนความชัดเจนให้กับดวงตา สู่โลกใบใหม่ที่สดใสกว่าที่เคย"
ด้วย
แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดตา

ปัจจัยการเกิดต้อกระจก
- การได้รับแสงแดดประจำ
- ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
- เคยได้รับบาดเจ็บจากตา
- มีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกได้ เช่น เบาหวาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 2130 คลินิกจักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ราคา 34,500 ,30,000,20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563