ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด :
Education
- พบ., วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- พ.ศ. 2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2544 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช
- พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ สาขาย่อยมัณฑนาการหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Specialty:
- อายุรศาสตร์หัวใจ อนุสาขา การปฎิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Work Experiences
- พ.ศ. 2540 – 2543 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- พ.ศ. 2546- 2550 อายุรแพทย์โรคหัวใจ
- พ.ศ. 2550 - 2552 อายุรแพทย์โรคหัวใจและอายุรแพทย์โรคหัวใจ
สาขาย่อยมัณฑนาการหลอดเลือดหัวใจ

Current Position
- Doctor in kasemrad Prachachuen Hospital,

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน Time Location
พุธ 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 09.00 - 12.00 ,17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 09.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ