ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วิวัฒน์  วารินทร์ศิริกุล

นายแพทย์วิวัฒน์ วารินทร์ศิริกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก

ผอ.ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
รายละเอียด :
Education
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2530
Residencies
- พ.ศ. 2530 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- พ.ศ. 2533 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Specialty:
- Cardiovascular Thoracic Surgery (CVT)

Work Experiences
- พ.ศ. 2533 – 2550 ศัลยแพทย์หัวใจ ประจำแผนกศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
- พ.ศ. 2547- 2550 ศัลยแพทย์หัวใจที่ปรึกษา ศูนย์หัวใจเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์หัวใจเต็มเวลา และผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

Current Position :
- ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Medical Director in kasemrad Prachachuen Hospital, Cardio Centerตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-14.00 น. ห้องปฎิบัติการผ่าตัด
พฤหัสบดี 08.00-11.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ