บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ดูแลคนที่คุณรัก...ด้วย หัวใจ

“ โรคหัวใจเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด   ต้องงการการดูแลรักษา
ต่อเนื่องตลอดไป เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรก
ซ้อน  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตเฉียบพลัน  ได้การตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการดูแลผู้
ป่วยโรคหัวใจจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ  ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิต
ใกล้เคียงคนปกติสามารถใช้ชีิวิตได้อย่างมีความสุข และอายุยืนยาว
 

ศูนย์ หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอด 24 ชั่วโมง  
ด้วยสถิติ ที่มากที่สุด ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนสำหรับการผ่าตัดหัวใจ เป็น อันดับ 1 ถึง 11 ปี ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 –2558  โดยมี จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจเฉลี่ย กว่า 724 ดวง และ การสวนหัวใจ กว่า 2500 รายต่อปี ซึ่งเป็นข้อมูลโดย สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย  (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558) จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลใกล้ชิดเสมือนครอบ ครัวเดียวกัน โดยทีมแพทย์ และ พยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะอีกด้วย และครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  เมื่อมาพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
 

 

 

-------------------------------------------
 

ดูแลคนที่คุณรัก...ด้วย หัวใจ...อ่านต่อ

download file