ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอขอบพระคุณ กลุ่ม'ช่วยกันนะ' ที่นำอาหารจำนวน 500 กล่อง

27 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอขอบพระคุณ กลุ่ม'ช่วยกันนะ' ที่นำอาหารจำนวน 500 กล่อง

 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอขอบพระคุณ
กลุ่ม'ช่วยกันนะ' ที่นำอาหารจำนวน 500 กล่อง มามอบให้กับเเพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฎิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
ขอบพระคุณค่ะ