แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Healthy Heart เรื่องหัวใจ ยกให้เราดูแล

Promotion Program Healthy Heart (โปรแกรมตรวจหัวใจ)

- ตรวจพื้นฐานหาความเสี่ยงโรคหัวใจ

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   (EKG)

- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก -หัวใจ   (Chest X-ray)

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวื่งสายพาน  (EST)

- ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)

- ตรวจการบ่งชี้การอักเสบสัมพันธ์กับหลอดเลือด (CRP)

- ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอเสนอแนะนำ Promotion Healthy Heart เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2561  นี้เท่านั้น

 ราคา : เริ่มต้นที่ 4,900 บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2561

download file