ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ผู้ถือบัตรประกันสังคม อายุ 50 ปี ขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

download file