ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติด้วย วิธีเลสิก (Lasik)

แก้ปัญหาสายตาผิดปกติ 
รักษาสายตาสั้น-ยาว-เอียงด้วยเลสิก (Lasik)  2 ข้าง ราคา 35,000 บาท ราคา : 35,000.- บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

download file