ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package Dressing ทำแผลราคาประหยัด

-
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทุกกลุ่มโรค โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นให้บริการรักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ รวดเร็ว และปลอดภัย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Home Care ดูแลคนใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ

-
เราจะดูแลและให้บริการท่านด้วยหัวใจดุจญาติในครอบครัว
ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
พบผู้หญิงเสี่ยงมากถึง 19 ล้านคน
เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

รู้รอบด้าน ต้านภัยมะเร็ง

ศูนย์สูติ-นรีเวช
มะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย
มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิงไทย
การตรวจเพื่อคัดกรองความเสียง "รู้ก่อน รักษาได้"
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวัคซีนก่อนท้อง ป้องกันโรคร้าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
วัคซีนสำคัญ ก่อนท้องควรฉีด ป้องกันโรคร้าย
สร้างสุขภาพที่ดีให้แม่และลูก
ราคา 1,250.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อลูกน้อย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์อายุรกรรม
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง บุรุษ - สตรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก เลือกตรวจอย่างมั่นใจด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง บุรุษ - สตรี
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564