ภาษา

ประชาสัมพันธ์

Gastric Balloon การลดน้ำหนักด้วยการใส่ บอลลูน ในกระเพาะอาหาร

1 มิถุนายน 2561

Gastric Balloon การลดน้ำหนักด้วยการใส่ บอลลูน ในกระเพาะอาหาร