ภาษา

ประชาสัมพันธ์

Drive Thru Test ตรวจ - รู้ผล – เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อ – รักษาทันท่วงที

25 มีนาคม 2563

Drive Thru Test  ตรวจ - รู้ผล – เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อ – รักษาทันท่วงที

Drive Thru Test - เชื้อไวรัส
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
- เปิดให้บริการ Drive Thru Test ตรวจเชื้อไวรัส  โดยไม่ต้องลงจากรถ 
 
- รอฟังผลตรวจทาง Line หรือ E-Mail
 
- รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้การสัมผัส ปลอดภัยตามมาตรฐาน
 
- ลงทะเบียนการตรวจผ่าน Application
 
 
 
 ค่าบริการ 5,000 บาท 
 
 
 
กรุณาลงทะเบียนจองคิวตรวจล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โทร. 02-910-1600-45