ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงวราภรณ์ บุญสมจินต์

แพทย์หญิงวราภรณ์ บุญสมจินต์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
รังสีแพทย์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์