ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์นพ.ศิรวุฒ  ตรีภัทรชยากร

นายแพทย์นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด :
การศึกษา :
•แพทยศาสตร์บัณฑิต: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 (2550)
•วุฒิบัตร: กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
•อนุมัติบัตร: กุมารเวชบำบัดวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 20.00-07.00 ผู้ป่วยใน
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 20.00-07.00 ผู้ป่วยใน
เสาร์ 10.00-20.00 ผู้ป่วยนอก (OPD 1)