แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่เบอร์ 02-921-3400-9 ต่อ แผนกกการตลาด หรือ แผนกประชาสัมพันธ์ ราคา : 1500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561