แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนโรต้า

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-921-3400-9 ต่อ แผนกการตลาด และแผนกประชาสัมพันธ์ราคา : 625 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561