ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่โดยการส่องกล้อง
• เครื่องตรวจมวลกระดูก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1
Tel.036-315555 ต่อ 8373
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ญาณศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-19.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 17.00-19.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 17.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงปิยชนก จินดาหลวง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เฉพาะทางมือ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย อติโพธิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์    
เสาร์