ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล การค้นหาสาเหตุ รักษา โรคทั่วไป และป้องกันโรค ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม 2
Tel.036-315555 ต่อ 1118,8180
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นายแพทย์ธานินทร์ วิชาจารย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์    
อังคาร 08.00 - 17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี