ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงธิติพร กิจภิญโญชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตรวจวินิจฉัย และรักษา
• โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , ผนังหัวใจรั่ว
• โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ, ลิ้นหัวใจรั่ว, ลิ้นหัวใจตีบ
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆ, หัวใจโต ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา
• โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
• อาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลม น้ำท่วมปอด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  - -
จันทร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ญาณศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงธีร์ ธีร์ลิน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์นพดล กาญจนะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงนวินดา มหาวิจิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญพิเศษ : สามารถทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยวิธีการสะกิดผิวหนัง, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ, โรคไซนัสอักเสบ, โรคแพ้โปรตีนนมวัว, โรคแพ้อาหาร,โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผืนลมพิษ, โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้, ภาวะแพ้ยา, ภาวะแพ้รุนแรงแบบข็อค, โรคจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

นายแพทย์นัฐพร นาคนก

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก ให้การดูแลตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาต่อเนื่องโรคหัวใจ และหลอดเลือดในเด็ก ทั้งโรคหัวใจที่เป็นแต่กำเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ,ความผิดปกติที่แทรกซ้อนทางหัวใจจากโรคอื่นๆ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
เสาร์    

 

แพทย์หญิงนิติพร อยู่แก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร - -
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ประภาส ชัยฤทธินุกูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญพิเศษ : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมทั่วไป , แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ถุงน้ำดีอักเสบ,ลำไส้อุดตัน,ท่อน้ำดีอักเสบ,แผลอักเสบ,ไส้เลื่อน,แผลปริทวารหนัก,ริดสีดวง
สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์
colonoscope กล้องส่องทวาร เป็นเครื่องมือส่องกล้องภายในลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆ
Gastroscope เป็นการส่องกล้องทางเดินส่วนบนอันได้แก่ หลอดอาหารกระเพาะอาหาร และหลอดอาหารส่วนต้นใช้ในการตรวจผู้ป่วยที่มีการปวดท้องเรื้อรังเลือดออกทางเดินอาหารแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารและตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหาพยาธิสภาพได้ด้วย
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ให้การติดตามดูแลรักษาทารกที่มีปัญหาหลังเกิดและให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมให้ทารกมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ให้คำปรึกษามารดาที่ทารกในครรภ์มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 13.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 13.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์