ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

  โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

  Pre-marriage check up program...
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์...
 • Package ขูดมดลูก

  Package ขูดมดลูก

  Package ขูดมดลูก...
 • บัตรสมาชิก Silver

  บัตรสมาชิก Silver

  บัตรสมาชิก Silver...
 • วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

  วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

  วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์...

บทความเพื่อสุขภาพ

 • ยากับเบาหวาน

  ยากับเบาหวาน

  วิธีการรับประทานยาเบาหวานอย่างถูกต้อง...
 • กิน เจ ทั้งที กินผักผลไม้ 5 สี ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ

  กิน เจ ทั้งที กินผักผลไม้ 5 สี ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ

  กิน เจ ทั้งที กินผักผลไม้ 5 สี ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ...
 • การใช้ยา

  การใช้ยา

  ยาที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน...
 • แมมโมแกรม Mammogram

  แมมโมแกรม Mammogram

  เป็นการเอ็กซเรย์เต้านม...
 • สายสะดือ เด็กแรกคลอด

  สายสะดือ เด็กแรกคลอด

  สายสะดือ เด็กแรกคลอด...

ศูนย์บริการทางการแพทย์

 • ศูนย์อายุรกรรม

  ศูนย์อายุรกรรม

  ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรม ทั่วไป ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป...
 • ศูนย์อายุรกรรมประสาท

  ศูนย์อายุรกรรมประสาท

  ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรมประสาท...
 • ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

  ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

  ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ- นรีเวช...
 • ศูนย์กุมารเวชกรรม

  ศูนย์กุมารเวชกรรม

  ห้การบริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทั่วไปในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น...
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ...

ข่าวสาร

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมในสถานประกอบการกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมในสถานประกอบการกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

  นำโดย นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...
 • กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2562

  กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2562

  เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้บุคลากร และผู้มารับบริการ...
 • บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9...
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลสำหรับพนักงาน ”

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลสำหรับพนักงาน ”

  นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 12...
 • ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

  ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 2"...

ค้นหาแพทย์