ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

บัตรสมาชิก Gold

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Gold
ราคา 22,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์
ราคา 14,500-21,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
ราคา 32,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจลดปวด ออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์กายภาพบำบัด
โดยนักกายภาพบำบัด
ราคา 3,000-4,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์
ราคา 4,300-8,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจผ่าตัดรักษาโรคกระดูกหัวเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพคเกจผ่าตัดรักษาโรคกระดูกหัวเข่า
ราคา 49,900-195,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
ราคา 2,900-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยแพคเกจวัคซีนแบบเหมาจ่าย

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยแพคเกจวัคซีนแบบเหมาจ่าย
ราคา 3,000-8,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจทำแผล

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ทำแผลราคาประหยัด
ราคา 420-1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564