แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
ราคา 2,900-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562