ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมเหมาจ่าย “ผ่าตัดการตั้งครรภ์นอกมดลูก”

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมเหมาจ่าย “ผ่าตัดการตั้งครรภ์นอกมดลูก”
ราคา 69,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package ขูดมดลูก

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Package ขูดมดลูก
ราคา 20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562