ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพคเกจวัคซีนเด็กแบบเหมาจ่าย

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนเด็กแบบเหมาจ่าย
ราคา 2,500-3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
อัตราค่าบริการทันตกรรม
ราคา 450-60,000 บาท บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

สร้างความมั่นใจทุกครั้งที่...ยิ้ม

ศูนย์ทันตกรรม
ด้วยแพคเกจฟอกสีฟัน
ราคา 3,900-4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อเล็ก

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อเล็ก
ราคา 3,999-4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต
ราคา 20,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลัง

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพคเกจผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลัง
ราคา 199,000-255,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package ขูดมดลูก

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Package ขูดมดลูก
ราคา 20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพคเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ราคา 199,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ศูนย์อายุรกรรม
แพคเกจผ่าตัดต่อมไทรอยด์
ราคา 65,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564