ภาษา

ประชาสัมพันธ์

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท / ปี ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

14 สิงหาคม 2562

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย  900 บาท / ปี ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด