โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | เกี่ยวกับเรา -> สาส์นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา -> สาส์นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล