ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น สามารถทำให้คุณรู้ถึงสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างทันท่วงที หัตถการภายในศูนย์หัวใจ จี้ไฟฟ้าหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การใช้บอลลูน ถ่างขยายหลอดเลือด รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ศูนย์สุขภาพเด็ก

คลินิกเด็ก ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นและผู้ป่วยวิกฤติ ตลอดจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ศูนย์วินิจฉัยโรค

ศูนย์วินิจฉัยโรค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการเอ็กซเรย์ผู้ป่วย โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รักษาอาการเจ็บป่วยและให้ คำปรึกษา ที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ต่างๆ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก

ศูนย์และผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างครบวงจร โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรคระบบทางเดินอาหาร เริ่มทวีความรุนแรง การรักษาซับซ้อนขึ้น ทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งกายภาพ เช่น วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดบริการรักษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ สตรี ไม่ว่าจะเป็นสตรตั้งครรภ์ สตรีทั่วไป หรือ สตรีวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหู คอ และจมูกโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย