บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน

ภาวะที่มีไขมันสะสมในเนื้อเยื่อมากกว่าปกติจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนภาวะน้ำหนักเกิน คือภาวะที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานเนื่องจากมีไขมันมาก

ความดันโลหิตสูง..เพชฌฆาตเงียบที่ต้องระวัง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน แต่คนกว่า 70% มักไม่รู้ตัว..

หลากวิธี...สร้างลูกน้อยในครรภ์ให้ฉลาด

คุณแม่ที่อารมณ์ดีอยู่เสมอจะทำ ให้ร่างกายมีการ หลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่า เอนดอร์ฟิน (endorphin) ออกมาผ่านไปทางสายสะดือไป ยังลูกทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งสมอง (IQ) และอารมณ์ (EQ)

รู้จัก..ไวรัสตับอักเสบ บี

โรคติดต่อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แนะนำให้เริ่มตรวจเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยตรวจเป็นประจำทุกเดือน

ต้อกระจก โรคยอดฮิตผู้สูงวัย

โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ต้อกระจก

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

(Conjunctival Intraepithelial Neoplasia; CIN)

กรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

โรคกรดไหลย้อนไม่ใช่โรคแปลกใหม่ เป็นโรคที่พบมานานแล้ว และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในประชากรไทย ตรวจพบได้ประมาณ 1 ใน 5 คน พบในคนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม แต่จะพบมากในคนอ้วน คนสูบบุหรี่ หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ