บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

หลากวิธี...สร้างลูกน้อยในครรภ์ให้ฉลาด

คุณแม่ที่อารมณ์ดีอยู่เสมอจะทำ ให้ร่างกายมีการ หลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่า เอนดอร์ฟิน (endorphin) ออกมาผ่านไปทางสายสะดือไป ยังลูกทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งสมอง (IQ) และอารมณ์ (EQ)

รู้จัก..ไวรัสตับอักเสบ บี

โรคติดต่อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แนะนำให้เริ่มตรวจเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยตรวจเป็นประจำทุกเดือน

ต้อกระจก โรคยอดฮิตผู้สูงวัย

โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ต้อกระจก

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

(Conjunctival Intraepithelial Neoplasia; CIN)

กรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

โรคกรดไหลย้อนไม่ใช่โรคแปลกใหม่ เป็นโรคที่พบมานานแล้ว และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในประชากรไทย ตรวจพบได้ประมาณ 1 ใน 5 คน พบในคนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม แต่จะพบมากในคนอ้วน คนสูบบุหรี่ หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้า เป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้รู้สึกไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง หมดความกระตือรือร้น เบื่อหน่าย แยกตัวเอง ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว ท้อแท้ บางครั้งมีความรู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า มองตนเองไร้ค่า เป็นภาระต่อคนอื่น

สวย...สมบูรณ์แบบ ด้วยแพทย์

สวย...สมบูรณ์แบบ ด้วยแพทย์ ใครที่เคยคิดว่ามีแต่อาชีพ ดารา นักร้อง นางงาม นางแบบ หรือคนในวงการบันเทิง ที่ต้องใช้หน้าตาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเท่านั้นถึงจะนิยมทำศัลยกรรมเสริมความงามกัน ต้องขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่