ข่าว

เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

19 กันยายน 2560

เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย