ข่าว

จัดประชุมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

22 ธันวาคม 2560

จัดประชุมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้มีการจัดประชุมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์  โดยในครั้งนี้ ร่วมด้วย หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ, จป.หัวหน้างาน, จป.บริหารและคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้มีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุไฟไหม้และแผ่นดินไหว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในการปฏิบัติตามแผนและช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่ จากนั้นมีการเข้าร่วมประชุมอีกครั้งสรุปผล จากการประเมินแผนอพยพฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อว่างแผนและสรุปแผนเพื่อดำเนินการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการตลอดจนบุคลาการทุกท่าน