ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม 2561

15 มกราคม 2561

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม 2561

ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสิทธิ์ย้ายสถานพยาบาลได้แล้ววันนี้ !!
ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561 นี้ ที่นายจ้างหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
เลือก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เป็นสถานพยาบาลหลักของท่าน ท่านจะได้รับสิทธิ์
1. ตรวจสุขภาพ ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย (สำหรับผู้ประกันตนทุกท่าน)
3. บุตรของผู้ประกันใน จังหวัดเชียงราย ใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพเด็ก รับส่วนลดค่ายา 10% สำหรับผู้ป่วยนอก หรือส่วนลดค่าห้อง 10% สำหรับผู้ป่วยใน