แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

เคมีบำบัดมะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรโลกและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากสุดเป็นอันดับต้นๆ  มะเร็งตับมี 2 ชนิด คือ 

1. มะเร็งของเซล์ตับ 

2.มะเร็งของท่อน้ำดีในตับ
 

การรักษาด้วยเคมีบำบัด คือการใช้ยาเพื่อยับยั้งการเติบโตของเซล์มะเร็ง  เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเร็ง และไม่ให้เชื้อมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ รวมถึงเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
Kasemrad Call Center 1218 ต่อ 1401 (ศูนย์เคมีบำบัด)
Line : @rtbinter
FB : @rtbinter
Website : www.kasemrad.co.th/interrattanatibeth
Youtube : KIH RTBราคา : ๑๘๐,๐๐๐ บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562