แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

การตรวจ MRI เฉพาะส่วน

รังสีวิทยาทั่วไป
MRI Scan (เอ็มอาร์ไอ) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นวิทยุร่วมกับคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูงในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อ อวัยวะ และโครงสร้างอื่นๆ ภายในร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลในการรักษา
ราคา ๕,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

CT SCAN CT BRAIN SCREENING

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
โปรแกรมตรวจสมองและระบบประสาท ด้วยเครื่อง CT BRAIN SCREENING
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้
ราคา ๒,๐๐๐ , ๒,๙๐๐ , ๓,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

วัคซีนป้องกันโรคไอกรน, คอตีบ, บาดทะยัก

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
มีอาการไอติดต่อกันเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงเป็นบาดทะยักและคอตีบ ควรได้รับวัคซีนป้องกัน
ราคา ๙๙๙ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Baby Vaccine Package

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
Baby Vaccine Package
ราคา ๓,๕๐๐, ๕,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งชาย-หญิง
ราคา ๒,๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)
ราคา ๕,๖๐๐ / ๗,๘๐๐ / ๘,๔๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ
Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ
ราคา ๒๒๙,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask Plus

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask Plus
ราคา ๔,๗๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 23 มิถุนายน 2562