ภาษา

ข่าว

ขอขอบคุณสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยและสมาชิกผู้ประกอบการภาคเอกชน 15 บริษัท

1 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยและสมาชิกผู้ประกอบการภาคเอกชน 15 บริษัท

ขอขอบคุณสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยและสมาชิกผู้ประกอบการภาคเอกชน 15 บริษัท ให้การสนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 100 เตียง เพื่อใช้ ในรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี และโรงพยาบาลสนาม "Hospitel kasemrad &Park Inn Saraburi”
ทางรพ.ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านครอบครัวและพนักงาน ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ