ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
• ต้อกระจก
• ต้อหิน
• จอประสาทตา
• ม่านตาอักเสบ
• โรคตาในเด็กและตาเข
• เลสิก (LASIK)
• ประสาทจักษุ (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อดวงตา)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การบริการ
- ตรวจคัดกรอง ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก
- ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT
- ตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี
- ตรวจวัดเลนส์ ด้วยคลื่นความถี่สูง
- รักษาโรคต้อหิน ด้วยเลเซอร์
- รักษาโรคเบาหวานขึ้นตาด้วยเลเซอร์ / การฉีดยา

สถานที่ & ติดต่อ

ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร.0-2910-1600 ต่อ 1433, 1437

คณะแพทย์ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

แพทย์หญิงดลฤดี ศิรินิล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา วุ้นตาและจอประสาทตา

-

Schedule
Date Time
เสาร์ (2,4) 13.00 -16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพินิตา วะน้ำค้าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 10.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขา : จักษุวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ตา และ LASIK
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

08.00-15.00