ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการของเรา
• อายุรกรรมคือ การให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยและรักษา รวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะคอยดูแลในการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบประสาท โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น

• โรคต่อมไร้ท่อคือ การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่างๆ เช่น การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือช้าผิดปกติ โรคต่อมไทรอยด์ เบาหวาน โรคกระดูก ความผิดปกติของอวัยวะเพศ เป็นต้น

• โรคติดเชื้อคือ การให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่เกิดจากการติดเชื้อโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (micro- organisms) เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย โปรโตซัว หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่น พยาธิ (Parasites) เป็นต้น เป็นสภาวะของโรคที่เป็นผลจากการสัมผัสหรือได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีสภาพพยาธิสภาพเกิดขึ้น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ได้รับเชื้อและระยะเวลา จึงต้องมีการวินิจฉัยอย่างละเอียดและแม่นยำ

• โรคไต คือ การให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไต ซึ่งแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

โรคไตวายฉับพลันจากเหตุต่าง ๆ

โรคไตวายเรื้อรังเกิดตามหลังโรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์

โรคไตอักเสบเนโฟรติก

โรคไตอักเสบจากภาวะคุ้มกันสับสน (โรค SLE)

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคถุงน้ำที่ไต (Polycystic Kidney Disease)

• โรคปอดคือ การดูแลและรักษา ผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอดผิดปกติ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการทำงาน การหายใจเอาฝุ่น ละออง ควัน ไอระเหย สารพิษ หรือเชื้อโรคผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจขณะทำงานในอาชีพบางอย่าง ทำให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพร่างกาย มีการสะสมหรือเป็นพิษ เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นโรคปอดชนิดต่างๆ ได้

• โรคข้อและรูมาติซึ่มคือ การดูแลและรักษา กลุ่มคนผู้ป่วยที่มีการเสื่อม การอักเสบ หรือมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก ที่เกิดอาการปวดตามข้อ จนรุกรามไปถึงอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-มีส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคทางระบบทางเดินอาหาร ตัดชิ้นเนื้อ
-มีการกลืนแคปซูล เพื่อวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร
-มีการตรวจเชื้อแบคทีเรียทางลมหายใจโดยไม่ต้องส่องกล้อง
-Lung function test
-Skin Test

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 2 โทร.02-910-1600 ต่อ 1000 , 1057

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.30-13.00 น.
จันทร์ 08.00-16.30 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.


กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์กำจัด อรรณพเพ็ชร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม+ทั่วไป
Schedule แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน (IPD Doctor)
Date Time
Monday 06:00 - 15:00
Tuesday 06:00 - 15:00
Wednesday 06:00 - 15:00
Thursday 06:00 - 15:00
Friday 06:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.00 - 10.00  น.
จันทร์ 08.00 - 18.00  น.
อังคาร 08.00 - 20.00  น.
พุธ 08.00 - 17.00  น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00  น.
เสาร์ 08.00 - 17.00  น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ