ข่าวสารภายในองค์กร

การตรวจสุขภาพผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ ประจำปี 2560

28 เมษายน 2560
การตรวจสุขภาพผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ ประจำปี 2560

อบรมอุบัติภัยหมู่ ปี2560

10 เมษายน 2560
อบรมอุบัติภัยหมู่ ปี2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

31 มีนาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ออกกน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

28 กุมภาพันธ์ 2560
ออกกน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

31 มกราคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

14 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วาระขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

12 มกราคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วาระขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

ตัวแทนผู้อำนวยการ รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

5 มกราคม 2560
ตัวแทนผู้อำนวยการ รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

กิจกรรมอบรม First Aid & CPR

19 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

9 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

พิธีทำบุญในวาระวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2559

4 มกราคม 2559
พิธีทำบุญในวาระวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมบรรยายความรู้จากสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

17 ธันวาคม 2558
กิจกรรมบรรยายความรู้จากสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานทอดกฐินวัดไผ่เหลือง

15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานทอดกฐินวัดไผ่เหลือง

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

29 ตุลาคม 2558
อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

ตรวจสุขภาพ Central Westgate

28 สิงหาคม 2558
ตรวจสุขภาพ Central West gate

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรม “ ดูแล ห่วงใยใส่สุขภาพ” ให้บริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่มาช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาช้อปปิ้งตอบรับเข้ามาตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ตลอด 3 วันที่ผ่านมา