ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

11 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี บริษัท โตโยต้า

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

16 มีนาคม 2561
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบริษัทคู่สัณญาบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

14 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

14 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

26 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

22 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดมะเดื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

8 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดมะเดื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาล

4 กันยายน 2560
สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาล

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

31 สิงหาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

งานเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประจำปี 2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2560

18 สิงหาคม 2560
งานเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประจำปี 2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

15 กรกฎาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

30 มิถุนายน 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี วันที่12 มิถุนายน 2560

12 มิถุนายน 2560
งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี วันที่12 มิถุนายน 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

31 พฤษภาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

30 เมษายน 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560