ข่าวสารภายในองค์กร

รับการตรวจประเมินจากสำนักงานกองทุนทดแทน

24 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรองสถานพยาบาล (ประกันสังคม)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลการุญเวช สาขารัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม โดยผู้ที่ถือบัตรประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสิทธิเลือกโรงพยาบาลการุญเวชเป็นโรงพยาบาลในการรักษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ออกหน่วยตรวจสุขภาพวัดดอนสะแก

22 สิงหาคม 2558
ตรวจสุขภาพ ประชาชนหมู่บ้านพระปิ่น 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนหมู่บ้านพระปิ่น3 ณ วัดดอนสะแกโดยทีมแพทย์ พยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ทีมแพทย์พยาบาลยังร่วมกันทำบุญถวายผ้าไตร ณ วัดดอนสะแกอีกด้วย

เดินสายประชาสัมพันธ์

4 สิงหาคม 2558
เดินสายประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพ หมู่บ้านกฤษดานคร10

4 สิงหาคม 2558
มื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานสโมสรหมู่บ้านกฤษดานคร10โดยมีแพทย์และพยาบาลคอยให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน เบาหวาน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้สูงอายุที่มาเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนดูแลใส่ใจสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก

ตรวจรับรองสถานพยาบาล (ประกันสังคม)

3 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลการุญเวช สาขารัตนาธิเบศร์ ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม โดยผู้ที่ถือบัตรประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสิทธิหรือเลือกโรงพยาบาลการุญเวชเป็นโรงพยาบาลในการรักษาสิทธิประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นี้

ซ้อมอุบัติภัยหมู่

31 กรกฎาคม 2558
ซ้อมอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ ได้ทำการซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ประกวด 5 ส.

30 กรกฎาคม 2558
ประกวด 5 ส.

ตรวจสุขภาพ วัดไผ่เหลือง

30 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน ณ บริเวณศาลาวัดไผ่เหลือง โดยมีพยาบาลให้บริการตรวจวัดความดัน เบาหวาน และมีแพทย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณสถานที่จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพ มา ณ โอกาสนี้

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

25 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง รพ.การุญเวช สาขารัตนาธิเบศร์ ได้ทำการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แก่พนักงานทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งทีมวิทยากร ฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บ และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ทำให้พนักงานได้รับความรู้พร้อมปฏิบัติจริงกันทุกคน ก่อนเปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558