ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 053-700200

เวลาทำการ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คณะแพทย์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงศิริพร บำบัด

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์