ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมทีได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

โรคที่ให้การรักษาอาทิ
1. อายุรกรรมทั่วไป
2. อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบทางเดิอาหารและตับ
3. อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบต่อมไร้ท่อ
4. อายุรกรรมทั่วไปโรคหัวใจ
5. อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบประสาทและสมอง
6. อายุรกรรมทั่วไปโรคติดเชื้อ
7. อายุรกรรมทั่วไปโรคมะเร็ง
8. อายุรกรรมทั่วไปโรคไต
9. อายุรกรรมทั่วไปโรคผิวหนัง

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 053-910999 ต่อ 141

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายเเพทย์ณัฐพล ขันทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์