ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินชีวิต ในสังคม นับวันจะมีความเครียด สูงขึ้น การรับประทานอาหารที่ขาดคุณค่าโภชนาการ ไม่ออกกำลังกาย รวมทั้งไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมถึงความเสื่อมโทรมของร่างกาย ที่ถูกใช้งานหนักเป็นเวลานาน เรียกได้ว่า เวลาที่ ผ่านไปเราใช้จ่ายชีวิต โดยไม่ได้เพิ่มทุนของสุขภาพ หรือสะสมสุขภาพร่างกายเอาไว้เลย

การหมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ครั้ง จะช่วยให้เราทราบถึงสุขภาพร่างกายของเราได้ รวมทั้งความ ผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นจะได้รักษา ได้ทันการณ์ ก่อนที่จะลุกลามร้ายแรง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาในด้านสุขภาพ และโปรแกรมตรวจ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยมีพื้นที่บริการ สำหรับตรวจสุขภาพครบวงจรแบบ One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มา ตรวจสุขภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญ ผลตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

ห้อง Waiting Lounge
มีห้องรับรองสำหรับญาติและผู้ป่วย มีเครื่องดื่ม อาหารว่างบริการ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีนวดแผนไทย เช่น นวดศีรษะ นวดเท้า ให้ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 053-910999 ต่อ 167,168

เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 07.00-15.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00-12.00 น.

คณะแพทย์ศูนย์สุขภาพ

นายแพทย์พิสิษฐ์ ชวินอำนวยกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์