ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สุขภาพเด็ก เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

Sriburin Children Health Center

"Children Are Our Future"

เราพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บริการตรวจสุขภาพเด็ก ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย
โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ ที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

**การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ**

ศูนย์รักษาโรคในเด็กให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะ ดังนี้

• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
• กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
• กุมารศัลยศาสตร์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์สุขภาพเด็กดี (Well Baby) ให้บริการ

1. การตรวจสุขภาพ
• การตรวจสุขภาพทั่วไป
• การตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน
• การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

2. การบริการฉีดวัคซีน
• วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
• วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
• วัคซีนสำหรับเด็กต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยว

3. ดูแล เสริม พัฒนาการเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญ

4. ห้องสำหรับให้นมทารก เป็นพื้นที่ส่วนตัวในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ห้องรอตรวจ
ห้องสำหรับรอตรวจ มีของเล่น สะอาด ปลอดภัยและอุปกรณ์เสริมทักษะนันทนาการ สำหรับเด็ก พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองจึงมั่นใจ ในความปลอดภัยของบุตรหลาน

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ติดต่อนัดหมาย
โทร. 053-910999 ต่อ 120,121


เวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
คลินิกนอกเวลา
ทุกวัน เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
กรุณาเข้ามารับบริการล่วงหน้าก่อน 30 นาที

คณะแพทย์ศูนย์สุขภาพเด็ก

แพทย์หญิงณัชชา ศิริภัทรโสภณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงภาวินี แต้ประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์วรพงษ์ ชัยชนะมงคล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : กุมารุแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคไตในเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์