ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
แผนกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคไตถาวรให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (มีระบบ on call กรณีฉุกเฉิน) โดยบุคลากรผู้ที่ได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวมาโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสมาคมโรคไต

■ บริการเฉพาะทาง
บริการด้านต่างๆ ดังนี้
- ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
- ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
- ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
- ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 07.00 – 23.00 น. กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ.

ศูนย์ไตเทียม โทร.0-2804-8959 ต่อ 4321, 8360 หรือ โทรสาร. 0-2454-1914.