แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  ตรวจมะเร็งปากมดลูก...

  จุดซ้อนลับ จะไม่เป็นจุดซ้อนเร้น มะเร็งร้ายอีกต่อไป...
 • โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

  โปรแกรมคัดกรองโรคหลอ...

  โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง...
 • โปรแกรมกายภาพบำบัด

  โปรแกรมกายภาพบำบัด...

  โปรแกรมกายภาพบำบัด...
 • ตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสำหรับ10คนขึ้นไป

  ตรวจสุขภาพประจำปีราค...

  ตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสำหรับ10คนขึ้นไป...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ปี 2562

  โปรแกรมตรวจสุขภาพร่า...

  โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ปี 2562...

บทความเพื่อสุขภาพ

 • ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ไม่ธรรมดา!!!!!!!!!

  ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ไ...

  ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ไม่ธรรมดา!!!!!!!!!...
 • ต้อหิน??? โรคร้ายเสี่ยงต่อการตาบอด!!!!!!!!

  ต้อหิน??? โรคร้ายเสี...

  ต้อหิน??? โรคร้ายเสี่ยงต่อการตาบอด!!!!!!!!...
 • 9 โรคร้ายที่แฝงมาจากการนอนกรน

  9 โรคร้ายที่แฝงมาจาก...

  9 โรคร้ายที่แฝงมาจากการนอนกรน...
 • ป้องกันลูกน้อยจากเชื้อไวรัสโรต้า!!!!!!

  ป้องกันลูกน้อยจากเชื...

  ป้องกันลูกน้อยจากเชื้อไวรัสโรต้า!!!!!!...
 • นั้งอย่างไรให้ห่างไกลโรค!!!!!!

  นั้งอย่างไรให้ห่างไก...

  นั้งอย่างไรให้ห่างไกลโรค!!!!!!...

ศูนย์บริการทางการแพทย์

 • แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป

  แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป

  แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากการดูแลเด็กในแต่ละช่วงอาย...
 • แผนกอายุรกรรม

  แผนกอายุรกรรม

  คลินิกอายุรกรรม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง...
 • รังสีวิทยาทั่วไป

  รังสีวิทยาทั่วไป

  รังสีวิทยาทั่วไป...
 • แผนกกระดูกและข้อ

  แผนกกระดูกและข้อ

  แผนกกระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเ...
 • แผนกสูตินรีเวชกรรม

  แผนกสูตินรีเวชกรรม

  แผนกสูตินรีเวชกรรม...

ข่าวสาร

 • ประมวลภาพความสุขในกิจกรรม

  ประมวลภาพความสุขใน...

  ประมวลภาพความสุขในกิจกรรม "คุณแม่คุณภาพ" ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงพยาบาล...
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงาน ในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

  วันที่ 14 พฤษภาคม ...

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักง...
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2...

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประ...
 • วันที่ 13 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนที่เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร

  วันที่ 13 เมษายน 2...

  วันที่ 13 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนที่เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันผู้ส...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ แก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร...

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ แก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อความเป...

กลุ่มลูกค้าประกันภัย

 • ข่าวดี!!!! บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

  ข่าวดี!!!! บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

 • กรุงไทยแอกซ่า

  กรุงไทยแอกซ่า

 • แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์

  แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์

 • กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต

  กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต

 • กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต

  กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต

บทความวิชาการ

 • เชื้อดื้อยา “ในสงครามกับแบคทีเรีย มนุษย์กำลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้”

  เชื้อดื้อยา “ในสงครา...

  เชื้อดื้อยา “ในสงครามกับแบคทีเรีย มนุษย์กำลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้”...
1

ข่าวสารภายในองค์กร

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมประชุมการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการครั้งที่ 2 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ร...

  วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมประชุมการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ผู้ประกันตนใ...
 • คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA

  คณะผู้บริหาร คณะแพทย...

  คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพ.เกษมราษฎร์...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม "แผนอุบัติภัยหมู่ " เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนหลักการปฏิบัติกรณ...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้มาร่วมงานบูชาธรรมเทศน์มหาชาติ สาร์ทเดือน 10 เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดไผ่เหลือง เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้มาร่วมงานบูชาธรรมเทศน์มหาชาติ สาร์ทเดือน 10 เพื่อสมทบทุนสร้า...
 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคมแบ่งตามช่วงอายุให้กับบริษัทสำนักงานกฎหมายประชาชน

  ออกหน่วยตรวจสุขภาพปร...

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดโครงการออกบริการตรวจสุขภาพ แบ่งตามช่วงอายุ ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิประกันสังคมกับทางโ...

ร่วมงานกับเรา

 • ร่วมงานกับเรา

  ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  นักรังสีเทคนิค

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  ผู้ช่วยเภสัชกร

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  พนักงานเวรเปล

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  เภสัชกร

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  หัวหน้าแผนกเวชระเบียน

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  ผู้ตรวจการพยาบาล

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  ผู้จัดการแผนกการเงิน

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่
 • ร่วมงานกับเรา

  หัวหน้าแผนกการพยาบาล (LR,OPD WI,OPD SC,ER)

  อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่นี่

ค้นหาแพทย์