บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษ VIP Premium

ราคา 7,400

ราคาห้อง 3,900 บาท
ค่าอาหาร 600 บาท
ค่าพยาบาล 1,900 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว

ราคา 5,600 บาท

ราคาค่าห้อง 2,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,900 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน

ห้องพักเตียงคู่

ราคาปกติ4,400 บาท

ราคาค่าห้อง 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท/วัน

ห้องพักรวม 4 เตียง

ราคาปกติ 3,740

ราคาค่าห้อง 1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 440 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท/วัน

ห้องพักรวม 6 เตียง

ราคาปกติ 3,440

ราคาค่าห้อง 1,100 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,100 บาท/วัน
ค่าอาหาร 440 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท/วัน