ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคในกลุ่ม Orthopedic กลุ่ม Hand

โรคในกลุ่ม Orthopedic กลุ่ม Hand

ไข้หวัดใญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุมกัน รับมือหน้าฝนด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์

โรคไมเกรน

โรคไมเกรน

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

พาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน หรือที่คนไทยเรียกว่า โรคสั่นสันนิบาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่

ไข้เลือดออก

เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น

โรคมะเร็งปากมดลูก

ภัยร้ายสำหรับผู้หญิง มะเร็งปากมดลูก (Cancer of Cervix) เป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงช่วงอายุ 35-60 ปี

โรคท้องเสียเฉียบพลัน

การรับประทานอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคท้องเสียเฉียบพลัน