บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษ เตียงเดี่ยวแบบDeluxe

ราคาห้องพัก 2,500
ค่าบริการพยาบาล 1,400
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
ค่าอาหาร 600

ห้องพิเศษ เตียงเดี่ยวแบบVIP

ราคาห้องพัก 2,100
ค่าบริการพยาบาล 1,400
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
ค่าอาหาร 550

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว

ราคาห้องพัก 1,200
ค่าบริการพยาบาล 1,400
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
ค่าอาหาร 500

ห้องพิเศษรวม ปรับอากาศ 6 เตียง

ราคาห้องพัก 500
ค่าบริการพยาบาล 900
ค่าบริการโรงพยาบาล 400

ห้องพิเศษรวม ปรับอากาศ 4 เตียง

ราคาห้องพัก 700
ค่าบริการพยาบาล 900
ค่าบริการโรงพยาบาล 400

หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

ราคาห้องพัก 2,200
ค่าบริการพยาบาล 2,800
ค่าบริการโรงพยาบาล 500

ห้องพิเศษเด็กเตียงเดี่ยว

ราคาห้องพัก 1,200
ค่าบริการพยาบาล 1,400
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
ค่าอาหาร 500

ห้องเด็กแรกเกิด

ราคาห้องพัก รวมในPackage คลอด
ค่าบริการพยาบาล รวมในPackage คลอด
ค่าบริการโรงพยาบาล รวมในPackage คลอด