ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

 

อยากตรวจสุขภาพ แต่ไม่ได้งดน้ำและอาหารมา !!
"โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย" ตรวจเมื่อไหร่ก็ได้
 
เหมาะกับใคร
- ผู้ที่ไม่ได้งดน้ำและอาหารมาล่วงหน้า 
- ผู้ที่ไม่สะดวกตรวจสุขภาพช่วงเช้า
 
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร 053-910999 ต่อ 167

 ราคา : 1,990 - 3,190 บาท


วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2563