ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร : 0-2594-0020-65

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : นักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการศูนย์ OPD

ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์ OPD

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการศูนย์ OPD
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารโรงพยาบาล
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : IT Manager
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ OR

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ OR

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ OR
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนก(วิศวกรไฟฟ้า)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก(วิศวกรไฟฟ้า)

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนก(วิศวกรไฟฟ้า)
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วย X-ray

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย X-ray

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วย X-ray
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง
2. หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยทันตกรรม
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผช.สมุห์

ตำแหน่ง : ผช.สมุห์

หน้าที่รับผิดชอบ : ผช.สมุห์
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. การบัญชี / มีประสบการณ์งานด้านบัญชี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
วิสัญญีพยาบาล

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : วิสัญญีพยาบาล
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ธุรการวอร์ด

ตำแหน่ง : ธุรการวอร์ด

หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ ห้องฉุกเฉิน
- เช็คสต็อก เบิก - รับของ เดินเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง
2.วุฒิ ปวส
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยพยาบาล PN

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
คุณสมบัติ : เพศหญิง
หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 1 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา