ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

3D CT Scan รากฟัน

ศูนย์ทันตกรรม
จบทุกปัญหารากฟันด้วย “3D CT Scan”
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

แพ็คเกจ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
ราคา ๓,๐๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา ๑๖,๙๐๐ , ๑๗,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Package ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มีียุงเป็นพาหะ
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Package รู้ทันวัยทอง

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด
Package สำหรับ ชาย / หญิง ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
ราคา ๖,๕๐๐ / ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask
ราคา ๑,๒๕๐ / ๓,๕๕๐ / ๕,๕๕๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562