แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รับฟรี!! กระเป๋า Shopping Bag ฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อครบพร้อมกัน 3 ท่าน
**เฉพาะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้มีอายุ 3 ปีขึ้นไป**
ราคา 800 / 950 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
ราคา 3,090 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ
ราคา 8,500 / 9,500 / 13,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา 16,900 , 17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา 11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC
ราคา 3,990 / 4,990 / 5,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package รู้ทันวัยทอง

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด
Package สำหรับ ชาย / หญิง ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
ราคา 6,500 / 8,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562