แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจเช็คความผิดปกติลูกน้อยในครรภ์โดยการเจาะเลือด

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ตรวจเช็คความผิดปกติลูกน้อยในครรภ์โดยการเจาะเลือด
ราคา เริ่มต้นที่ ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT

รังสีวิทยาทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT
ราคา ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รับฟรี!! กระเป๋า Shopping Bag ฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อครบพร้อมกัน 3 ท่าน
**เฉพาะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้มีอายุ 3 ปีขึ้นไป**
ราคา ๘๐๐ / ๙๕๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
ราคา ๓,๐๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ
ราคา ๘,๕๐๐ / ๙,๕๐๐ / ๑๓,๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา ๑๖,๙๐๐ , ๑๗,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562