แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็คเกจ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
ราคา ๓,๐๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ
ราคา ๘,๕๐๐ / ๙,๕๐๐ / ๑๓,๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา ๑๖,๙๐๐ , ๑๗,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC
ราคา ๓,๙๙๐ / ๔,๙๙๐ / ๕,๙๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package รู้ทันวัยทอง

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด
Package สำหรับ ชาย / หญิง ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
ราคา ๖,๕๐๐ / ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask
ราคา ๑,๒๕๐ / ๓,๕๕๐ / ๕,๕๕๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562