Language

Packages & Promotion

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

  ✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168...
 • แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

  แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

  ✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910999 ต่อ 120, 121...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  ✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168...
 • แพ็คเกจส่องกล้อง

  แพ็คเกจส่องกล้อง

  ✅ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ✅ โทร. 053-910999 ต่อ 183...
 • ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

  ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

  รายละเอียดตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และสิทธ์พิเศษบุตรของผู้ประกันตน...

Health Articles

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม..ควรตรวจเมื่อใด และบ่อยแค่ไหน?

  การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม..ควรตรวจเมื่อใด และบ่อยแค่ไหน?

  สัญญาณเตือนต้องพบแพทย์หากตรวจเช็กเต้านมด้วยตนเองแล้วพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ควรรีบมาพบแพทย์...
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปอด

  ตรวจคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปอด

  มะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะเริ่มแรกตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไม่ต้องรอ!!ใครบ้าง??...
 • เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง ?

  เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง ?

  เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็ง? การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรกถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่...
 • ตรวจภายใน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด?????

  ตรวจภายใน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด?????

  ตรวจภายใน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ตรวจภายใน สำคัญอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง...
 • สีของตกขาว บอกโรคอย่างไร

  สีของตกขาว บอกโรคอย่างไร

  สีของตกขาว บอกโรคอย่างไร หากตกขาว มีกลิ่นเหม็น คันบริเวณปากช่องคลอด ปวดท้อง แสบร้อนบริเวณช่องคลอดแสดงถึงความผิดปกติ...

Clinics & Centers

 • Heart Center

  Heart Center

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น สามารถทำให้คุณรู้ถึงสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างทันท่...
 • Sriburin Checkup Center

  Sriburin Checkup Center

  การหมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ครั้ง จะช่วยให้เราทราบถึงสุขภาพร่างกายของเราได้ รวมทั้งความ ผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นจะได้รักษา ได้ทันการณ์ ก...
 • Sriburin Children Health Center

  Sriburin Children Health Center

  คลินิกเด็ก ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นและผู้ป่วยวิกฤติ ตลอดจนถึงการรักษาโรคเ...
 • Emergency Medical Service

  Emergency Medical Service

  ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภาย...
 • Medical Center

  Medical Center

  ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมทีไ...

News

 • ภาพบรรยากาศภายในงาน อบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และผู้ประกันตน ประจำปี 2566

  ภาพบรรยากาศภายในงาน อบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และผู้ประกันตน ประจำปี 2566

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้ปร...
 • การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566

  การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566" เพื่อ ทบทวนหลักสูตรการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566" เพื่อ ทบทวนหลักสูตรการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน “ เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ”

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน “ เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ”

  นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
  คุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย , คุณเพชรชมพู วงค์ปาลี ผู้จ...
 • คุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท)ร่วมเปิด คาเฟ่ อเมซอน Café Amazonสาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  คุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท)ร่วมเปิด คาเฟ่ อเมซอน Café Amazonสาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  คุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
  และ นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโ...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ SSO 515

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ SSO 515

  ข่าวดี รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ดันเพิ่มสถานพยาบาล 74 แห่ง ให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนประกันสังคม 5 โรคร้ายแรง “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่าย...

Find a Doctor