Language

Packages & Promotion

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

  ✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168...
 • แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

  แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

  ✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910999 ต่อ 120, 121...
 • แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

  แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

  ✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️โทร. 053-910999 ต่อ 142...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  ✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168...
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

  ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

  ✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ☎️053-910999 ต่อ 120, 121...

Health Articles

 • Sroke โรคหลอดเลือดสมอง

  Sroke โรคหลอดเลือดสมอง

  เพราะทุกนาทีคือชีวิต ✅ เร่งด่วน ✅ รวดเร็ว ✅ ทันเวลา...
 • ทำไมต้องตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

  ทำไมต้องตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

  ✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️053-910-999 ต่อ 167,168...
 • ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  ✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก ☎️โทร 089-1919283, 053-910999 ต่อ 155...
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  ✅ การบริการทางด้านสาธารณสุขเพื่อการเปิดจังหวัดเชียงรายต้อนรับ นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย...
 • เเนวทางในการให้คำเเนะนำกับผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า

  เเนวทางในการให้คำเเนะนำกับผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า

  ✅ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ✅โทร.053-910-999 ต่อ 120,121...

Clinics & Centers

 • Heart Center

  Heart Center

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น สามารถทำให้คุณรู้ถึงสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างทันท่...
 • Sriburin Checkup Center

  Sriburin Checkup Center

  การหมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ครั้ง จะช่วยให้เราทราบถึงสุขภาพร่างกายของเราได้ รวมทั้งความ ผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นจะได้รักษา ได้ทันการณ์ ก...
 • Sriburin Children Health Center

  Sriburin Children Health Center

  คลินิกเด็ก ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นและผู้ป่วยวิกฤติ ตลอดจนถึงการรักษาโรคเ...
 • Emergency Medical Service

  Emergency Medical Service

  ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภาย...
 • Medical Center

  Medical Center

  ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมทีไ...

News

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการคุณภาพการปฎิบัติการพยาบาล

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการคุณภาพการปฎิบัติการพยาบาล

  โดยท่านท่านคณบดีวิทยาลัยพยาบาลเชียงราย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ พ...
 • มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยกู้ภัย ในจังหวัดเชียงราย

  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยกู้ภัย ในจังหวัดเชียงราย

  โดยผู้จัดการวิภาดา อูปแก้ว ผู้จัดการฝ่ายฉุกเฉิน และหัวหน้าฝ่ายขายแผนกการตลาด...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากสิงห์อาสา และสิงห์ปาร์คเชียงราย

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากสิงห์อาสา และสิงห์ปาร์คเชียงราย

  ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์​ น้ำวิตามิน​ PURRA​ ของบริษัทบุญ​รอด​บริ​ว​เวอรี่​ จำกัด​​ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆในจ...
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เข้ามอบของเยี่ยมให้ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เข้ามอบของเยี่ยมให้ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
  แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล
  รองผู้อำนวยการ
  และคุณปฐมา ส...
 • โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงรายนำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงรายนำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

  โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
  คุณปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณเมธิยา เนตตกุล...

Find a Doctor